Премини към основното съдържание

"ГКК" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3320
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
БЛАГОЕВГРАД
Адрес
ул. Менча Кърничева № 26 Б
Телефон
0888 887 920
Email
milko7920@gmail.com

slogan bg