Премини към основното съдържание

ИНЖ. АНИТА РАДОСЛАВОВА ХРИСТОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
1987
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ул."Стоян Заимов"44
Телефон
896860828
Email
anita_efremova@abv.bg

slogan bg