Премини към основното съдържание

ЕТ "ГЕОНИК-ЗЕМЕМЕРНО БЮРО ИНЖ.БОЖИДАР НИКОЛОВ"

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
471
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. "Петър Делян" №15
Телефон
9534037;0888877101
Email
etgeonik@abv.bg

slogan bg