Премини към основното съдържание

"СЪРВЕЙ ВП" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3099
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СЛИВЕН
Адрес
ул.Граф Игнатиев №8, офис 2
Телефон
0887645644
Email
polina_decheva@abv.bg

slogan bg