Премини към основното съдържание

"ГЕОМАПИНГ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3189
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к.Люлин, бл.533, вх.Г, ет.8, ап.96
Телефон
0888365086
Email
geomaping2019@gmail.com

slogan bg