Премини към основното съдържание

"ИНФРАПРО" АД

Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3254
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. Николай Хайтов № 34
Телефон
0878 57 26 53
Email
office@infrapro-bg.com

slogan bg