ИНЖ. ДОБРОМИР ВАНЕВ КОВАЧЕВ

Версия за печатВерсия за печат
Тип: 
Физическо лице
Нас. място за кореспонденция: 
ПЛОВДИВ
Адрес за кореспонденция: 
бул. "Цариградско шосе" № 18, ет. 5, ап. 12
Телефон: 
0888 890428, 032 651558
Имейл: 
dobromir2004_k@yahoo.com