Премини към основното съдържание

Харта на клиента

 

АДРЕСИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА АГКК

 

Приложение към заповед № РД-13-28/01.03.2023г.

Уважаеми клиенти,

Агенцията по геодезия, картография и кадастър и нейните 28 териториални служби предоставят информация и услуги на всички физически и юридически лица, имащи отношение към кадастъра, геодезията и картографията. Стремежът ни е да  прилагаме и развиваме добрите практики, спазвайки всички изисквания за предоставяне на качествено административно обслужване и съобразявайки се с международните стандарти за качество и сигурност на информацията ISO 9001: 2015 и ISO 27001: 2013.  Основната цел на Хартата е да помогне на Вас да разбирате и защитавате правата си, както и да изисквате от нас по-добро административно обслужване.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

   Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 • Лесен достъп с обществен транспорт
 • на интернет страницата ни (www.cadastre.bg/contacts) ще намерите информация за местонахождението на АГКК и на всички териториални служби в страната, начина на достъп до тях с обществен транспорт и условията за паркиране.

 

 • Удобно работно време

 

 • Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

 

 • от 09:00 ч. до 17:30 часа в делнични дни без прекъсване.

 

 • работното време;
 • гишетата за заявяване и получаване на документи;
 • информация за услугите с разписани нормативно определени срокове за изпълнение;
 • заплащане на място чрез ПОС терминално устройство.
 • За клиенти със специфични потребности
 • служителите ни ще ви укажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО.  

 

 • В ЦАО на Ваше разположение са
 • столове, маси и пособия за окомплектоване на документи;
 • подходящо осветление и температура;
 • осигурени дезинфекционни средства;
 • в по-големите и натоварени ЦАО е осигурена климатизация, система за управление на опашки, невъоръжена охрана и видеонаблюдение;
 • осигурен достъп до питейна вода и тоалетна;
 • безплатен достъп до интернет.

   Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 •  Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат
 • носят бадж с името и длъжността;
 • отнасят се с уважение и търпение;
 • предоставят любезно услугите, от които се нуждаете;
 • спазват конфиденциалност.

 

 • Информация за услугите ни ще намерите

 

 

 • На интернет страницата ни (www.cadastre.bg/uslugi);
 • В кадастрално-административната ни информационна система (КАИС), където може да заявите желаната от Вас услуга електронно –

https://kais.cadastre.bg/bg/Services;

 •  В Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) - https://egov.bg/wps/portal/egov/home, секция „Устройство на територията, строителство и кадастър“;
 • Административен регистър -

 https://iisda.government.bg/adm_services/services;

 • На място в ЦАО;
 • На посочените в уебсайта на АГКК телефони за връзка с централно управление и всички служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).
 • Съдействие на място в ЦАО ще получите от
 • нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
 • ще ви предоставят ясни, пълни и точни разяснения и отговори на въпросите Ви по повод обслужването;
 • ще въведат необходимите данни и регистрират заявленията Ви в КАИС – деловоден модул;
 • ще приемат с протокол устно заявена от Вас услуга.
 • В секция „Често задавани въпроси“ (ЧЗВ) на нашата интернет страница

   Предимства на обслужването

 • Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер
 • за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути;
 • за писмени запитвания – до 5 работни дни
 • Бързо обслужване- в рамките на 20 минути:
 • ще предоставим търсената от Вас информация;
 • ще приемем Вашите документи (времето за чакане  би се удължило с 10 мин. при обработване на документи във връзка със заявяване на специализирани услуги);
 • ще Ви предоставим готовите документи.
 • Ще ви обслужим само на едно гише
 • за подаване и получаване на документи  ще посетите само едно гише;
 • може да заплатите на място чрез ПОС терминално устройство.
 • Проверете статуса на Вашата услуга онлайн
може да направите деловодна справка на: https://kais.cadastre.bg/bg/Documents/CheckDocumentStatus.

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

   На място в ЦАО

 • Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО
 • обърнете се към служителите ни в ЦАО;
 • при необходимост, обърнете се към ръководителя на звеното за административно обслужване

   Пишете ни

 

 • Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 

 

 • в деловодството на Агенцията на адрес П.К.1618, гр. София, ул. „Мусала“ № 1 или по пощата на посочения адрес;
 • в териториалните звена на Агенцията с адреси, публикувани на следния уеб адрес: www.cadastre.bg/contacts
 • на електронната поща на Агенцията на адрес: Виж имейла...;
 • чрез попълване на формуляра за обратна връзка на уеб сайта на Агенцията: http://www.cadastre.bg/form/contact;
 • чрез кутия за сигнали, предложения или жалби поставени в центровете ни за административно обслужване.

   Обадете ни се

 

 • Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 

 • на интернет страницата ни в раздел „Контакти“ ще намерите телефоните, чрез които можете, да се свържете с нас - www.cadastre.bg/contacts.

  Информация за Вашата удовлетвореност

 

 • Всяка година, до 1 април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка;
 • резултатите от измерването на удовлетвореността Ви;
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване.

 

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

slogan bg