Премини към основното съдържание

"ГЕОМАП ДОБРЕВИ" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3092
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ЦАРЕВО
Адрес
ул.Петрова нива №9
Телефон
0888746120, 0590 53822
Email
dsdobrev@abv.bg

slogan bg