Премини към основното съдържание

ИНЖ. ЯНИЦА КОЛЕВА ЯНКОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3211
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к.Дървеница, ул. Проф. Стоян Киркович № 24
Телефон
0888 642 244
Email
ianitsak@gmail.com

slogan bg