ИНЖ. ЯНИЦА КОЛЕВА ЯНКОВА

Версия за печатВерсия за печат
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
3211
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
27.01.2020
Населено място: 
БАЛЧИК
Адрес: 
ж.к.Балик, бл. 35, вх. Б ет. 5, ап. 8
Нас. място за кореспонденция: 
СОФИЯ
Адрес за кореспонденция: 
ж.к.Дървеница, ул. Проф. Стоян Киркович № 24
Телефон: 
0888 642 244
Имейл: 
ianitsak@gmail.com