Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ СТЕФАНОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
445
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. "Дружба 1", бл.162, вх.В, ет.5, ап.15
Телефон
795865
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg