Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВЯРА КОСТАДИНОВА БИБИШКОВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
не
Тип
Физическо лице
Партиден №
3227
Населени места
КОСТИНБРОД
Адрес
ж.к. Зора, бл. 7, вх. Б, ап. 7, ат. 3
Email
vyara.kostadinova@gmail.com
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg