Премини към основното съдържание

ПРИЗМА ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
1499
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СМОЛЯН
Адрес
бул. "България" №80
Телефон
0301/63055
Email
prizma_44@abv.bg
Fax
0301/63100

slogan bg