Премини към основното съдържание

ИНЖ. ГЕОРГИ УЛИЯНОВ ВОЙНОВ

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
БУРГАС
Адрес
ж.к. Меден рудник. Бл. 414, вх.11, ет. 1
Телефон
0884 02 69 96
Email
voinov93@abv.bg

slogan bg