Премини към основното съдържание

"КАБАНО - ПРОЕКТ" ООД

Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3215
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
БУРГАС
Адрес
ул. Александровска № 90, ет. 1
Телефон
0887 640 137
Email
office@cabano.bg

slogan bg