Премини към основното съдържание

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОНКОВ

Тип
Физическо лице
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. „Люлин”, бл. 622, вх. Б, ет. 1, ап. 21
Телефон
0886 928 867
Email
tonkov_fgs@uasg.bg;tonkov_fgs@abv.bg

slogan bg