Премини към основното съдържание

АБРИС ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
1098
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЛОВДИВ
Адрес
ул. "Родопи" №117
Телефон
032/267217
Email
abris_ltd@abv.bg

slogan bg