Премини към основното съдържание

ИНЖ. РУСИ МАНЧЕВ МАНЧЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2605
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
НОВА ЗАГОРА
Адрес

Телефон
Email
rusi_man4ev@abv.bg
Fax

slogan bg