Премини към основното съдържание

ИНЖ. СТОЯН СОТИРОВ КОСТАДИНОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2786
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЕТРИЧ
Адрес
ул. „Одрин” № 30
Телефон
0886 200 720
Email
stoyan_kostadinow@abv.bg

slogan bg