Премини към основното съдържание

" ГИМ Профит " ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3123
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ЛОВЕЧ
Адрес
ул. Търговска № 2, ет. 1, офис 4
Телефон
0888296679
Email
icmarinov@gimprofit.com

slogan bg