Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-67 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Разделна, община Белослав, област Варна;

Заповед № РД-18-69 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Каменар, община Варна, област Варна;

Заповед № РД-18-66 от 30.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голак, община Костенец, област София;

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-55 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Караманите, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-56 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Червенци, община Вълчи дол, област Варна;

Заповед № РД-18-57 от 24.01.2020 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сборище, община Твърдица, област Сливен;