Премини към основното съдържание

ИНЖ. ПЕТЯ САШЕВА КОЛЕВА

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2723
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ул. „Еделвайс” № 1
Телефон
0883 33 70 96
Email
petya.s.koleva@abv.bg

slogan bg