Премини към основното съдържание

ИНЖ. РУШАТ МУСТАФОВ МАЗЪЛОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2992
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
С.Дебрен, общ.Гърмен,обл.Благоевград, ул.Осемнадесета №17
Телефон
0895250191
Email
rushat@abv.bg

slogan bg