Бюджет

Версия за печатВерсия за печат

 Отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2012 г.

Отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2012 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2012 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2013 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2013 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2013 г.

 Отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2013 г.

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2014 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2014 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2014 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2014 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2014 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2014 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2014 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2014 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2015 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2015 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2015 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2015 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2015 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2015 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2015 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2015 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2016 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2016 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2016 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2016 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2016 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2016 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2016 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2016 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2017 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2017 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2017 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2017 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2017 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2017 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2017 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2017 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2018 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2018 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2018 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2018 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2018 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2018 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2018 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2018 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2019 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.03.2019 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2019 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.06.2019 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2019 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 30.09.2019 г. - Прил. 2

Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2019 г. - Прил. 1

 Програмен отчет на бюджета на АГКК към 31.12.2019 г. - Прил. 2

 

 

 

 

 

 

 Бюджет на АГКК за 2013 г.

 

Бюджет на АГКК за 2014 г.

 

Бюджет на АГКК за 2015 г.

 

Бюджет на АГКК за 2016 г.

 

Бюджет на АГКК за 2017 г.

 

Бюджет на АГКК за 2018 г.

 

Бюджет на АГКК за 2019 г.

 

Бюджет на АГКК за 2020 г.