Премини към основното съдържание

"Сървей ПроГео" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3186
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
кв.Лозенец, ул.Бигла №47, вх.Б,ет.5,ап.23
Телефон
0888296512, 028683358
Email
pandezov@surveypro.eu

slogan bg