Премини към основното съдържание

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Тип
Юридическо лице или ЕТ
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
бул. Климент Охридски № 14
Телефон
028172425, 0899 910 346
Email
office@minproekt.com
Fax
029753348

slogan bg