Премини към основното съдържание

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Тип
Юридическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
бул. Климент Охридски № 14
Телефон
028172425, 0899 910 346
Email
office@minproekt.com
Fax
029753348

slogan bg