Премини към основното съдържание

"ГРОМАТИК" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2755
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. „Янко Софийски” № 21, ет. 1, офис 2
Телефон
0889 199 082
Email
gromaticbg@gmail.com

slogan bg