ИНЖ. ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВ

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
3193
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
06.04.2020
Нас. място за кореспонденция: 
ХАСКОВО
Адрес за кореспонденция: 
ул.Братя Миладинови, бл.1, ет.4, ап.12
Телефон: 
0878770083
Имейл: 
geokadproekt@gmail.com