Премини към основното съдържание

ИНЖ. ХРИСТО РАДЕВ РАДЕВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3193
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ХАСКОВО
Адрес
ул.Братя Миладинови, бл.1, ет.4, ап.12
Телефон
0878770083
Email
geokadproekt@gmail.com

slogan bg