Премини към основното съдържание

ИНЖ. ПЕТЪР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2571
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
Адрес
ул. „Сан Стефано” № 65
Телефон
032/62 47 32; 0878 89 83 01
Email
petertod@abv.bg

slogan bg