Премини към основното съдържание

БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
311
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
БЛАГОЕВГРАД
Адрес
ул. "Иван Михайлов" № 49
Телефон
073/88 56 21; 073/88 56 22; 0887 47 66 04
Email
t_kad_bl@mbox.contact.bg
Fax
073/88 56 21; 073/88 56 22

slogan bg