БЛАГОЕВГРАДСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Юридическо лице
Партиден №: 
311
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
08.11.2019
Нас. място за кореспонденция: 
БЛАГОЕВГРАД
Адрес за кореспонденция: 
ул. "Иван Михайлов" № 49
Телефон: 
073/88 56 21; 073/88 56 22; 0887 47 66 04
Имейл: 
t_kad_bl@mbox.contact.bg
Факс: 
073/88 56 21; 073/88 56 22