Премини към основното съдържание

ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
3280
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. Цар Освободител № 97, ет. 5
Телефон
0894 760 720
Email
ivan.dimitrov.ivanov@abv.bg

slogan bg