Премини към основното съдържание

ИТЕРА - Г ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице
Партиден №
1871
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. "Фредерик Жолио Кюри" №1, ет.2, ап.4
Телефон
9431896, 057082216, 0888 27 34 06
Email
kapral@mail.bg

slogan bg