Премини към основното съдържание

"ГЕОИВЕС" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2595
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул. „Веслец ” № 18, ет. 5, ап. 7
Телефон
092/629 262; 0895 49 79 07
Email
vstanislavova@abv.bg

slogan bg