Премини към основното съдържание

"ИНФО ТЕКС" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2805
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 102, вх. Е, ап. 114
Телефон
0877 037 324
Email
infotexeood@gmail.com

slogan bg