Премини към основното съдържание

"БАЛКАНКАД" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3084
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
САМОКОВ
Адрес
ж.к.Самоково,бл.40,вх.Б,ет.1,ап.1
Телефон
0893640866
Email
balkancad@abv.bg

slogan bg