Премини към основното съдържание

"ГЕОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
1008
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ЯМБОЛ
Адрес
ул. Кабиле №3, ет.1, ап.3
Телефон
046663220, 046663226, 0888513187
Email
geozem@abv.bg

slogan bg