Премини към основното съдържание

ЗНАК ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
1673
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
БЛАГОЕВГРАД
Адрес
пл. "Гоце Делчев" №2, ет.2
Телефон
073/886647;0898 63 09 21
Email
znak@mail.bg
Fax
073/886647

slogan bg