ЗНАК ООД

Версия за печатВерсия за печат
Тип: 
Юридическо лице
Нас. място за кореспонденция: 
БЛАГОЕВГРАД
Адрес за кореспонденция: 
пл. "Гоце Делчев" №2, ет.2
Телефон: 
073/886647;0898 63 09 21
Имейл: 
znak@mail.bg
Факс: 
073/886647