Премини към основното съдържание

ИНЖ. МАРИЯНА ПЕТРОВА ДУНДЕВА

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. "Изток", ул. "А. П. Чехов" №37, ет.2, ап.7

slogan bg