Премини към основното съдържание

"ЗПОЙНТ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2533
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЛОВДИВ
Адрес
ул. „Ген. Д. Николаев” № 12, ет. 3, ап. 5
Телефон
0899 399 299
Email
ivanzaprjnov@gmail.com

slogan bg