Премини към основното съдържание

Банкова сметка на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Уважаеми потребители, 

Във връзка с преминаването на АГКК към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от 05.01.2015г. на Агенцията е открита нова сметка за получаване на приходи /такси по Тарифа 14/, както следва: 

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01

BIC: BNBGBGSD

Българска народна банка

Платежни документи за извършени преводи към старите сметки на АГКК ще бъдат приемани до 26 март 2015г. 

 

 


ОБРАЗЦИ ЗА ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ

  • Пример за преводно нареждане за внасяне на такса по Тарифа 14, изчислена от служител в СГКК със заявление №  94-30500/20.09.2011 г. на стойност 30 лв. Дата на превода – 21.09.2011 г. Задължено лице – Иван Иванов Иванов

   • Пример за преводно нареждане за внасяне на сума по договор КД-20/21.09.2011 г. за абонаментно обслужване чл.48, ал.3 и ал.6 по Тарифа 14. Авансово плащане по договора или доплащане – 5000 лв. Дата на превода – 21.09.2011 г. Задължено лице – Конкорд 758 АД. Булстат 999999999

    • Пример за преводно нареждане за внасяне на сума за зареждане на сметка към онлайн услугите на АГКК. Примерна сума – 30 лв. Наредител – Иван Иванов Иванов; кник № 20591.

      

      slogan bg