Премини към основното съдържание

ГЕОПРОЕКТСТРОЙ ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2127
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЛОВДИВ
Адрес
ж.к. "Тракия", бл.13, вх.Б, ет.8, ап.32
Телефон
032 / 66 07 70; 0888 66 17 09
Email
geoproektstroi@mail.bg

slogan bg