Премини към основното съдържание

ИНЖ. СТЕФАН ИЛКОВ СТЕФАНОВ

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Физическо лице
Партиден №
2220
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ж.к. "Гоце Делчев", ул. "Констенски водопад" № 45, вх. В, ет. 3, ап. 7
Телефон
0887 561865
Email
s_stefanov76@abv.bg

slogan bg