ИНЖ. СВЕТЛОЗАР РУМЕНОВ ФИЛЕВ

Версия за печатВерсия за печат
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Тип: 
Физическо лице
Партиден №: 
2795
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
10.03.2020
Нас. място за кореспонденция: 
СОФИЯ
Адрес за кореспонденция: 
ж.к. „Красна поляна”, бл. 137Б, вх. А, ап. 6
Телефон: 
0888 248 263
Имейл: 
svfi_geo@abv.bg