Новини

Електронна комуникация с АГКК чрез Системата за сигурно електронно връчване

Уважаеми дами и господа,

При необходимост от връчване на документи на Агенция по геодезия, картография и кадастър, следва да го направите по електронен път през Системата за сигурно електронно връчване.

 

Агенция по геодезия, картография и кадастър е регистриран участник в Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, документи и др.) без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация.

Действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /законът/ по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производств

 

Действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /законът/ по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства от СГКК 

 

 

Поздравителен адрес по случай Световния ден на геодезиста

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес е Световният ден на геодезиста- 21.03.2020 !

Мерки за безопасност в АГКК за периода от 16.03.2020 до 16.04.2020 г.

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и с цел ограничаване на опасността от разпространение на вирусните инфекции и възможни случаи на коронавирус (COVID-19)  и одобреното от Народното събрание извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020 до 16.04.2020 г. :