Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВАЛЯ ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
СОФИЯ
Адрес
ул.Йордан Радичков, бл. 7Б, вх. Б, ет.1, ап. 003
Телефон
0884 70 22 42
Email
karaivanova.valya@gmail.com

Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg