Премини към основното съдържание

Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта и регистри

Подробна информация относно:

Община, Населено място, Граници , № на заповедта за откриване на производство, Дата, Правоспособно лице, Брой и дата на ДВ , Дата на протокола за приемане на КККР, Брой и дата на ДВ(обява за приети КККР), Заповед за одобряване на КККР, Дата ,Брой и дата на ДВ, Площ на КК в дка

Информацията е класифицирана по области - съответно по договори с АГКК и по искане на инвеститор и е организирана в две страници на файл за изтегляне(Excel)

В този раздел информацията се актуализира на 1 месец. 

Последна актуализация 11.06.2024 г.

КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ИЗРАБОТЕНИ ПО ДОГОВОРИ С АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОР

БЛАГОЕВГРАД

БУРГАС

ВАРНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВИДИН

ВРАЦА

ГАБРОВО

ДОБРИЧ

КЪРДЖАЛИ

КЮСТЕНДИЛ

ЛОВЕЧ

МОНТАНА

ПАЗАРДЖИК

ПЕРНИК

  ПЛЕВЕН

  ПЛОВДИВ

  РАЗГРАД

  РУСЕ

  СИЛИСТРА

  СЛИВЕН

  СМОЛЯН

  СОФИЯ-ГРАД

  СОФИЙСКА ОБЛАСТ

  СТАРА ЗАГОРА

  ТЪРГОВИЩЕ

  ХАСКОВО

  ШУМЕН

  ЯМБОЛ

  БЛАГОЕВГРАД

  БУРГАС

  ВАРНА

  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

  ВИДИН

  ВРАЦА

  ГАБРОВО

  ДОБРИЧ

  КЪРДЖАЛИ

  КЮСТЕНДИЛ

  ЛОВЕЧ

  МОНТАНА

  ПАЗАРДЖИК

  ПЕРНИК

   ПЛЕВЕН

   ПЛОВДИВ

   РАЗГРАД

   РУСЕ

   СИЛИСТРА

   СЛИВЕН

   СМОЛЯН

   СОФИЯ-ГРАД

   СОФИЙСКА ОБЛАСТ

   СТАРА ЗАГОРА

   ТЪРГОВИЩЕ

   ХАСКОВО

   ШУМЕН

   ЯМБОЛ

    slogan bg