Премини към основното съдържание

"КАДРЕГ" ЕООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
2612
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЛОВДИВ
Адрес
ул. „Райко Даскалов” № 53
Телефон
0885 07 03 14
Email
ico_co@abv.bg

slogan bg