Премини към основното съдържание

"ГЕОМАТИКС" ООД

ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР
да
Тип
Юридическо лице или ЕТ
Партиден №
3226
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
ПЛОВДИВ
Адрес
бул.Кукленско шосе № 12, ет.3, офис 3
Телефон
0888 434 558
Email
geomatics@abv.bg

slogan bg