Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЮРУКОВ

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
БЛАГОЕВГРАД
Адрес
ж.к. "Еленово", бл.11, ет.2, ап.5
Дата на изтичане на срока на преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация

slogan bg