Премини към основното съдържание

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЮРУКОВ

Тип
Физическо лице
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР
Населени места
БЛАГОЕВГРАД
Адрес
ж.к. "Еленово", бл.11, ет.2, ап.5

slogan bg