Премини към основното съдържание

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО КАДАСТЪР

Наредби по кадастрална карта и кадастрални регистри 

Наредби по специализирани карти и регистри

Наредби по информационни системи 

Тарифи

Постановления

  Условни знаци

  Формати

  ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

  Наредби

  Инструкции

  Условни знаци

   УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА ЕДРОМАЩАБНИ ТОПОГРАФСКИ КАРТИ В МАЩАБ 1:5 000, 1:10 000- 12.12.2014

   ОТМЕНЕНИ ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

   slogan bg